Danh mục lưu trữ: Kinh nghiệm

Chú Đại Bi là bộ chú được trì tụng phổ biến và có nhiều phiên bản. Phiên bản gốc của Chú Đại Bi là bằng tiếng Phạn, sau đó được dịch sang tiếng Hán và Tiếng Việt. Đa phần mật chú được sử dụng đều là phiên âm tiếng Việt. Về nguồn gốc Chú Đại […]

Phong thủy là tổng hòa tất cả các yếu tố tạo nên không gian sống và tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới con người. Các yếu tố phong thủy bao gồm các yếu tố về vật chất và yếu tố về năng lượng như gió, nước, không khí, màu sắc, địa thế…Sự vận […]

Chú Đại Bi là thần chú diệt khổ, cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Đại Bi có nguồn gốc là tiếng Phạn trong đó đặc thù của tiếng Phạn là có cấu trức ngữ âm đặc biệt. Do đó khi đọc Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn sẽ có tác động âm […]

Bát Nhã Tâm Kinh hay còn gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là một bộ kinh ngắn của Đại Thừa Phật Giáo Tây Tạng. Tuy là bộ kinh ngắn chỉ có 260 chữ nhưng lại có ý nghĩa thâm sâu, là hội tụ tinh hoa của kinh phật. Kinh Bát Nhã […]