Ngựa gạt tàn kèm bật lửa để bàn

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bật lửa (dùng ga), gạt tàn

Vị trí: Phù hợp để bàn