Tượng rồng phong thủy để bàn hoặc ô tô

600,000 560,000

Rồng phong thủy giúp  để bảo vệ khu vực, tạo ra sự tự tin, thu hút sự giàu có may mắn và kích thích sự mạnh mẽ của nam tính.